TUYÊN NGÔN THƯƠNG HIỆU

CHO NGÀY NAY – CHO NGÀY MAI – CHO MUÔN ĐỜI SAU
Một doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững chỉ khi mọi thành viên đều sẵn sàng phục vụ cho khách hàng bằng niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội với tất cả tài năng cùng lòng nhiệt huyết của mình.

7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • ỨNG XỬ VĂN MINH
 • HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC
 • THỰC THI CAM KẾT
 • TUÂN THỦ KỶ LUẬT
 • TÍCH HỢP TINH HOA
 • TÍCH CỰC SÁNG TẠO
 • CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

1. ỨNG XỬ VĂN MINH THEO 7T

 • Tận tụy, trung thành đối với công ty
 • Tận tình, chu đáo đối với khách hàng
 • Tự trọng, cầu tiến đối với bản thân
 • Thấu hiểu, gương mẫu đối với cấp dưới
 • Tương trợ, cộng tác đối với đồng nghiệp
 • Tôn kính, phục tùng đối với cấp trên
 • Trung thực, khiêm tốn đối với mọi người

2. HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC THEO 7 CÔNG

 • Công tâm trong phân xử
 • Công chính trong thu nhập
 • Công bằng trong đối đãi
 • Công minh trong thưởng phạt
 • Công pháp trong hành động
 • Công lý trong tư duy
 • Công khai trong tài chính

3. THỰC THI CAM KẾT THEO 7 ĐÚNG

 • Đúng chất lượng
 • Đúng thời gian
 • Đúng khối lượng
 • Đúng giá trị
 • Đúng tiêu chuẩn
 • Đúng xuất xứ
 • Đúng biện pháp

4. TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO 7 KHÔNG

 • Không vi phạm pháp luật
 • Không vi phạm điều lệ
 • Không vi phạm thỏa ước
 • Không vi phạm nội quy
 • Không vi phạm quy chế
 • Không vi phạm quy trình
 • Không vi phạm thuần phong mỹ tục

5. TÍCH HỢP TINH HOA

 • Sáng tạo về Khởi nghiệp
 • Sự hiệu quả về Quản trị
 • Sự tinh xảo về Công nghệ
 • Sự tinh tường về Kỹ năng
 • Sự toàn diện về Chất lượng
 • Sự thần kỳ về Tốc độ
 • Sự kiên cường về Ý chí của người Việt Nam

6. TÍCH CỰC SÁNG TẠO THEO 7 LĨNH VỰC

 • Kỹ thuật
 • Công nghệ
 • Quản trị
 • Kinh doanh
 • Văn hóa
 • Giáo dục
 • Nghệ thuật

7. CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC THEO 7 YÊU CẦU

 • Khiêm nhường
 • Kiên nhẫn
 • Cởi mở
 • Chân thành
 • Hài hòa
 • Thiện chí
 • Thủy chung