02436.658.037

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 26/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Hoàng Mai về tổ chức Đại hội các Chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận Hoàng Mai lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 15/8/2022, Chi bộ Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Bình Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Dưới đây là những hình ảnh trong Đại hội chi bộ CTCP Đầu tư & xây dựng Bình Nguyên vào ngày 15/8/2022.

Đồng chí Hạnh – Phó Bí thư ĐUK DN Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng chi bộ
Ông Vũ Thanh Hải – Phó Giám đốc tặng hoa chúc mừng chi bộ