02436.658.037

TRỤ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NINH

📚 Tên dự án: Trụ sở cục Thi hành án dân sự Tỉnh Quảng Ninh và Cụm kho vật chứng Cục và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
💾 Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng thuộc Bộ tư pháp.
📰 Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trạm biến áp.
🛠 TG Thực hiện: 2017-2018.
⛳ Địa điểm: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn:
Hotline: 02436.658.037
(Tư Vấn Trực Tuyến 24/7)