02436.658.037

17 MẸO KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦN BIẾT

 1. Không được phép nghiêng cho các thanh có đường kính lớn hơn 36 mm.
 2. Khoảng cách khoảng cách tối đa của ghế là 1,00 m (hoặc) Không trên 1m2.
 3. Thép chủ nên được sử dụng với thanh cốt thép có đường kính tối thiểu 12 mm.
 4. Ghế tối thiểu thanh thép đường kính 12 mm được sử dụng.
 5. Gia cố dọc không dưới 0,8% và hơn 6% .
 6. Các thanh tối thiểu cho cột vuông là 4 và 6 cho cột tròn.
 7. Các thanh chính trong các sàn không được nhỏ hơn 8 mm (thép gân) hoặc 10 mm (Thanh trơn) và các bộ phân khác không nhỏ hơn 8 mm và không quá 1/8 độ dày của sàn.
 8. Độ dày tối thiểu của tấm là 125 mm.
 9. Dung sai kích thước cho hình khối + 2 mm.
 10. Bê tông rơi tự do được phép tối đa đến 1,50m.
 11. Các thép vai bò không được sử dụng cho thanh lớn hơn 36 mm.
 12. Độ hấp thụ nước của gạch không được quá 15%.
 13. Giá trị PH của nước không được nhỏ hơn 6.
 14. Cường độ nén của Gạch là 3,5 N / mm2.
 15. Kẽm buộc cốt thép cần có là 8 kg mỗi tấn.
 16. Trong việc lấp đất nên lấy 3 mẫu để kiểm tra cắt lõi cho mỗi 100m2.
 17. Ống dẫn điện không được chạy trong cột.

Mật độ của các loại vật liệu xây dựng khác nhau

 

 • Thép = 7850 kg
 • Xi măng = 1440 kg
 • Gạch = 1682 kg hoặc 1920 kg
 • Cát = 1100 đến 1600 kg
 • Nước = 1000 kg
 • R.C.C = 2500 kg (5% thép)
 • P.C.C = 2400 kg
 • Gỗ = 1100 kg
 • Gạch nghiền = 950-1250 kg