02436.658.037

Kiểm tra mối hàn không phá hủy bằng phương pháp bột từ

Hiện hay có rất nhiều phương pháp kiểm tra mối hàn không phá hủy, ngoài phương pháp kiểm tra mối hàn bằng sử dụng phóng xạ, sóng siêu âm với chí phí đắt đỏ và yêu cầu kỹ sư có tay nghề cao thì phương pháp kiểm tra mối hàn bằng bột từ cũng rất hiệu quả, với chi phí thấp, cách thực hiện đơn giản.

Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp bột từ:
  1. Phương pháp này có độ nhạy và độ tin cậy cao đối với các khuyết tật bề mặt vật liệu và mối hàn.
  2. Nhược điểm của phương pháp này là không áp dụng cho vật liệu không nhiễm từ.