02436.658.037

LỄ RA MẮT CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN

Thực hiện Kế hoạch công tác năm của Quận Ủy Hoàng Mai; Quyết định số 29 – QĐ/ĐU, ngày 27/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Hoàng Mai về việc Thành lập Chi bộ CTCP Đầu tư & Xây dựng Bình Nguyên.

  • Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”,
  • Căn cứ Nghị quyết số 94 – NQ/ĐU, ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Hoàng Mai;

Dưới đây là những hình ảnh trong Lễ Công bố Quyết định thành lập chi bộ CTCP Đầu tư & xây dựng Bình Nguyên vào thứ 4, ngày 28/9/2021 tại Trung tam hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phó giám đốc Công ty, ông Đào Khánh Toàn giới thiệu về Công ty
Phó giám đốc Công ty, ông Đào Khánh Toàn giới thiệu về Công ty