02436.658.037

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN CÒN LẠI CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 23B MÊ LINH, HÀ NỘI

📚 Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn còn lại của tuyến đường 23B trên địa bàn Huyện Mê Linh (Từ nghĩa trang Thanh Tước đến hết địa bàn Huyện Mê Linh).
💾 Chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông- đô thị. (Nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội).
📰 Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 3.
🛠 TG Thực hiện: 2013-2015.
⛳ Địa điểm: Huyện Mê Linh, Hà Nội.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn:
Hotline: 02436.658.037
(Tư Vấn Trực Tuyến 24/7)