02436.658.037

CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG 35 ĐOẠN GIỮA TUYẾN

📚 Tên dự án: Cải tạo, nâng tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km4+469 đến Km12+733,35), Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
💾 Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.
📰 Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 12, 13.
🛠 TG Thực hiện: 2018-2019.
⛳ Địa điểm: Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

 

Hỗ Trợ Tư Vấn:
Hotline: 02436.658.037
(Tư Vấn Trực Tuyến 24/7)