02436.658.037

Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2018

Nhằm thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020; Hưởng ứng Tuần lễ Công trình Xanh thế giới “World Green Building Week” diễn ra vào trung tuần tháng 9/2018 tại Paris; cũng như tiếp nối thành công của Tuần lễ Kiến trúc Xanh 2017; với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của nền kiến trúc xanh; được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và các Hiệp hội ngành nghề có liên quan, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thuộc World Bank Group và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) cùng các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức “Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2018” (Vietnam Green Building Week 2018) từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2018 tại Khách sạn Melia Hà Nội.