02436.658.037

Công tác Nghiệm thu, bàn giao công trình

1. Nghiệm thu công trình xây dựng còn được hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đưa ra đánh giá. Nếu như “quá quan”, có thể đưa vào sử dụng, ngược lại kết quả nghiệm thu không như mong muốn, phải sửa chữa lại đến khi nào đạt yêu cầu thì thôi. Vậy nên, có thể khẳng định việc nghiệm thu công trình là bước quan trọng nhất, quyết định “thành quả” của công trình xây dựng, dự án.

Hình ảnh nghiệm thu thang máy
Hình ảnh nghiệm thu tháng máy

2. Bàn giao hạng mục công trình đưa vào sử dụng là hoạt động giữa nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư, là giai đoạn cuối cùng trong công tác thi công công trình (ngoài việc bảo hành, bảo trì công trình).

Chúng ta thường nhắc đến bàn giao công trình xây dựng nhiều hơn là bàn giao hạng mục công trình, bởi tính tổng thể chi phối hoạt động, nhà thầu sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ công trình xây dựng đưa vào sử dụng nhằm tạo nên tính thống nhất, toàn vẹn, còn việc bàn giao hạng mục thường đặt ra đối với các dự án quá dài, nhiều hạng mục nhỏ lẻ, việc bàn giao chia tách nhằm phục vụ cho việc sử dụng các hạng mục được nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu người dùng hơn.

Một số hình ảnh bàn giao mặt bằng thi công công trình