02436.658.037

Khoan khảo sát địa chất công trình

Khoan khảo sát địa chất công trình là quá trình lấy mẫu đất tại địa điểm đó, sử dụng các máy móc, thiết bị hỗ trợ để khoan qua lớp đất, từ đó xác định được cấu trúc, tính cơ lý của lớp đất và đưa ra phương án xử lý nền móng thích hợp, đảm bảo độ an toàn trong khi thi công và sau khi thi công xong công trình phải đảm bảo tuổi thọ cao, không bị lún, nứt, nghiêng hoặc sụt nở.

Khoan khảo sát địa chất được thực hiện sau khi san lấp mặt bằng và trước khi thiết kế móng công trình, số liệu khoan khảo sát địa chất được dùng cho thiết kế móng. Các công trình nhà xưởng, nhà cao tầng cần có số liệu khoan khảo sát địa chất cho hồ sơ xin phép xây dựng.

Một số hình ảnh khoan khảo sát địa chất công trình dân dụng