02436.658.037

Các bước tính toán móng băng

Bước 1 : Sơ đồ móng băng và mô hình tính toán.

Bước 2 : Chọn vật liệu làm móng.

 • Móng được đúc bằng bê tông B25 có Rb = 14,5 MPa ( cường độ chịu nén của bê tông) ; Rbt = 1,05 MPa (cường độ chịu kéo cảu bê tông); module đàn hồi E =30×10^3 MPa = 3×10^7 kN/m2 , có hệ số điều kiện làm việc yb = 1.
 • Cốt thép trong móng loại CII, cường độ chịu kéo cốt thép dọc Rs = 280 MPa.
 • Cốt thép trong móng loại CII, cường độ chịu kéo cốt thép đai Rsw = 225 MPa.
 • Hệ số vượt tải n = 1,15.
 • ytb giữa bê tông và đất là 22 kN/m3.

Bước 3 : Lựa chọn chiều sâu chôn móng và chọn sơ bộ chiều cao dầm móng và cánh móng

 • Chiều sâu chôn móng được quyết định bởi.
 • Chức năng cũng như đặc điểm kết cấu của nhà và công trình.
 • Trị số và đặc điểm của tải trọng và các tác động tác dụng lên nền.
 • Chiều sâu đặt móng của nhà ,công trình và các thiết bị bên cạnh.
 • Địa hình hiện tại và địa hình thiết kế của nơi xây dựng công trình.
 • Điều kiện địa chất của nơi xây dựng công trình.
 • Chọn chiều sâu đặt móng.

Bước 4 : Xác định sơ bộ kích thước móng.
Bước 5 : Kiểm tra ổn định đất nền.
Bước 6 : Kiểm tra lún theo trạng thái giới hạn (TTGHII).
Bước 7 : Kiểm tra cường độ đất nền (TTGHI).
Bước 8: Kiểm tra điều kiện chống trượt cho móng.
Bước 9 : Kiểm tra độ lún lệch tương đối cho móng.
Bước 10 : Kiểm tra điều kiện chống cắt cho cánh móng.
Bước 11 : Tính toán nội lực cho dầm móng bằng cách mô hình bằng Sap ,Safe hoặc phần mềm etabs.
Bước 12 : Tính toán cốt thép dầm móng gồm thép chịu lực và thép đai.
Hướng dẫn chi tiết tính toán móng băng bằng phần mềm Sap file đính kèm.